19/2 - 14/5 KRANENBURG NIJMEGEN

De expositie is de eerste in een nieuw samenwerkingsverband tussen Museum Katharinenhof in Kranenburg en Kunstmagazijn Nijmegen, waarbij actuele thema’s zoals religie, het klimaat, migratie en economie vanuit het microperspectief van de grensregio Nijmegen, Arnhem en Niederrhein benaderd zullen worden.

Expositie: Kunst en Religie

Opening Zondag 19 februari 2017
11.00 uur: Museum Katharinenhof
Inleiding: Burgemeester Kranenburg
Openingswoord: Prof. dr. J. P. Wils, hoogleraar wijsgerige ethiek en cultuurfilosofie aan de Radboud universiteit Nijmegen
14:00 uur: galerie Kunstmagazijn
Openingswoord: Prof. Jean Pierre Wils, hoogleraar wijsgerige ethiek en cultuurfilosofie aan de Radboud universiteit Nijmegen

Lezing: „Wat heeft Kunst met Religie te maken?“ door Prof. dr. J. P. Wils, hoogleraar wijsgerige ethiek en cultuurfilosofie aan de Radboud universiteit Nijmegen

Donderdag 9 maart 2017, 20:00 uur
Museum Katharinenhof, Mühlenstraße 9, 47559 Kranenburg
Woensdag 29 maart 2017, 20:00 uur
Galerie Kunstmagazijn, Kanunnik Mijllinckstraat 1, 6525WS Nijmegen

Entree: gratis

Voor ‘Kunst en religie’ reageren vijftien kunstenaars uit de grensregio in hun werk op het thema religie. Terwijl West Europa zich tot een steeds meer seculiere samenleving lijkt te hebben ontwikkeld, is religie toch alomtegenwoordig in het maatschappelijke debat, van een niqaabverbod tot misbruikschandalen. In de expositie ‘Kunst en Religie/Kunst und Religion’ wordt onderzocht in hoeverre religie nog een rol speelt in de kunst. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe kunst reageert op zowel de actuele maatschappelijke vraagstukken rondom religie, als hoe zij zich verbindt met de spirituele, zingevende en mystieke kant ervan.

In Museum Katharinenhof staat het artefact centraal: de deelnemende kunstenaars zijn uitgenodigd om in hun werk te reageren op de religieuze objecten uit de collectie van het museum. Wat is de status van relikwieën, de rozenkrans en de crucifix in onze tijd? Wat is de verwantschap met het kunstobject?
Uiteenlopende benaderingen, van beschouwend tot confronterend, van sculpturen tot installaties, bieden een verdiepende blik op de status van het religieuze object versus het object in de kunst, en de mate waarin onze cultuur, en daarmee onze kunst, nog altijd diep doordrongen is van een christelijke traditie.

In Kunstmagazijn is er een dubbelexpositie van Bart Jansen en Jos Deenen. Hun werk dient als kritische reflectie op de praktijk en politiek van religie in de samenleving en daarmee als tegenhanger voor de expositie in het Katharinenhof. Jansen, bekend om zijn provocerende werk zoals Orville, de helikopter kat, stelt de vraag in hoeverre religieuze afbeeldingen nog een transcendente en spirituele waarde bezitten door deze op een humorvolle, maar ook botte wijze te veranderen.Deenen stelt de hypocrisie in de Rooms-katholieke kerk aan de kaak. In zijn collages plaatst hij beelden naast elkaar die de relatie tussen religie en machtsmisbruik ondervragen. Hoewel het christendom, vanwege haar binding met de specifieke grensregio, centraal staat, bevragen verschillende kunstwerken religie vanuit een breder antropologisch en sociologisch perspectief en daarmee ook het geloof dat bijvoorbeeld migranten naar deze regio meebrachten.

Bezoekers worden aangemoedigd beide locaties te bezoeken om zo kennis te maken met elkaar en elkaars kunst. Hoewel er nu een ‘grens’ is, tussen Nederland en Duitsland, tussen de stad en het platteland, was deze groene regio ooit immers een gebied. Rode draad van Kunst en religie/ Kunst und Religion is de vraag hoe bepalend een door mensen aangebrachte grens voor de ervaring van religie is.

Jos Deenen
Father forgive them ‘cause they don’t know what they are doing
www.josdeenen.nl

Casper ter Heerdt
Angeltree
www.casperterheerdt.nl

Andreas Hetfeld
Flugversuche
www.hetfeld.nl

Martje Verhoeven
Requiem (artefact)
www.martjeverhoeven.com

Gerhard S de Groot
“The origin of non species”
www.stephanus.net

Bart Jansen
Ku klux klock
www.bartjansen.tv

Dini Thomsen
Vehikel
www.dini-thomsen.de

Lutz Baumann
Transkript
www.lutzbaumann.com

Bars Janboud
De laatste Afwas
www.larsreinboud.blogspot.nl

Rachel Kruithof
Onze Lieve Vrouwe

Selma Dronkers
Tekening
www.selmadronkers.nl

Dagmar Reichel
Trost und Leid
www.dagmarreichel.de

Jutta Rohwerder
Cover
www.jutta-rohwerder.de

Birgit Brebeck-Paul
Sockel 1A
www.brebeck-paul.de

Jan tregot
Detail uit ‘De laatste Dagen’, sculpture
www.jantregot.eu

Mode of Travel: